Att befinna sig i ständig rörelse är ett normalt tillstånd. Men det krävs mod och medvetenhet att utnyttja energin till nytta för verksamheten, organisationen eller individers utveckling.
Genom att samlas runt en fråga och driva en process mot ett mål skapas tydlighet och engagemang. Att samlas runt sin vision eller sitt varumärke är ett sätt att möta framtiden. Jag kan bidra med design och form för en sådan process.