För att fungera som ledare och/eller god kommunikatör krävs att man känner sig själv och är intresserad av att utvecklas.

Jag arbetar som coach/mentor utifrån mina erfarenheter av varumärke, kommunikation, ledarskap och förändringsarbete. Mina verktyg har jag fått från bland annat Huma Novas Mentorakademi.