Sedan tio år verkar jag som rådgivare inom området varumärke och kommunikation. Verksamheten bedriver jag i mitt eget bolag, Kloka Ord AB.