Ohälsa och #metoo

Skrivet den 4 Dec, 2017 under Personligt | Inga kommentarer

I kölvattnet av #metoo kan jag inte låta bli att reflektera över hur de hittills rådande, normativa strukturerna i många fall har bidragit till många kvinnors (och mäns) ohälsa. Stress, utmattning, utbrändhet, höga sjukskrivningstal. Om man inte tas på allvar, om härskarmetoder och nedvärderande beteende/språk tillåts på arbetsplatsen krymper de som drabbas till slut ihop. Rädslorna tar över. Vad gör det med en människa? Vad gör det med en arbetsplats? Vad gör det med sjuktalen? De allt för hisnande, ständigt stigande sjuktalen.

Att försöka vara något man inte är, kan göra vem som helst sjuk. Att inte få erkännande och acceptans, att behandlas som mindre värd, mindre kompetent, ett pynt hellre än någon som kan bidra till utveckling och förändring, det kan göra vem som helst galen. Det är det #metoo handlar om. Om att alla, kvinnor som män, har rätt att vara sig själva. Att outtalade regler inte ska få styra, inga kulturella normer i väggarna, inga tysta medgivanden till lagbrott, inte belöna ett skitigt uppförande. Det är dags för principen om lika värde och jämlikhet att flyttas från dokumenten (alla verksamheter har dem nedtecknad i en policy), till verkligheten.

Det är befriande. Det är dags att leva upp till uppförandekoder och policies och strategier och svensk lagstiftning. It is time to walk the talk! Och med det tror jag också att vi kommer att må bättre på våra arbetsplatser.

Lämna en kommentar